Τελευταία ενημέρωση 22/9/2008

ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 3XX-Σημειώσεις

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(300) Γενική σημείωση

 • Οποιαδήποτε πληροφορία δεν προβλέπεται στα παρακάτω πεδία σημειώσεων.

 • Βραβείο - Έπαινος

(301) Σημειώσεις σχετικές με τους αριθμούς ταύτισης

 • Οποιαδήποτε σημείωση έχει σχέση με τις πληροφορίες των πεδίων 0XX.

 • ISBN - ISSN - Άλλος αριθμός ταύτισης

(302) Σημειώσεις σχετικές με τις κωδικοποιημένες πληροφορίες

 • Οποιαδήποτε σημείωση έχει σχέση με τις πληροφορίες των πεδίων 1XX και δεν προβλέπεται από τα υπόλοιπα πεδία 3XX.

 • Σχετικά με τη γλώσσα, υπότιτλους ταινιών.

  • Σημείωση όταν η γραφή του τίτλου είναι σε περισσότερα από ένα αλφάβητα: π.χ.

   302_$aΗ γραφή του τίτλου είναι σε δύο αλφάβητα,

  • Σημείωση όταν η γραφή του τίτλου περιέχει αριθμούς π.χ.

   302_$aΟ τίτλος περιέχει αριθμούς

  • Κείμενο στα...

  • Δίγλωσσο κείμενο

  • Κείμενο π.χ. στα γαλλικά και στα ελληνικά

  • Μετάφραση στη Δημοτική (βλ. επ. 304, 305)

  • Περιέχεται και το αρχαίο κείμενο

  • Μεταγλωττισμένο κλπ.

  • Διασκευή (βλ. επίσης 305)

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(303) Γενικές σημειώσεις  σχετικές με τις περιγραφικές πληροφορίες

 • Σχετικά με: τον πρόλογο, την εισαγωγή, τα σχόλια, την επιμέλεια, τις σημειώσεις, την κριτική, τις συνεντεύξεις, το επίμετρο (αν υπάρχει τίτλος στο 327), το παράρτημα (βλ. επίσης 327), τους πίνακες, ερμηνευτικές σημειώσεις, βιογραφικά στοιχεία, λεξιλόγια, λεξικά, ορολογίες, εργοβιογραφίες, χρονολόγια, γλωσσάρια, αβλεψίες-παροράματα, ασκήσεις, αναλύσεις, διάφορους καταλόγους κλπ.

(304) Σημειώσεις σχετικές με τον τίτλο και τπ δήλωση πνευματικής υπευθυνότητας

 • Μετάφραση του .... (δεν συμπίπτει απαραίτητα με τον τίτλο πρωτοτύπου - επιλέγεται αντί του τίτλου πρωτοτύπου (305) μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι η μετάφραση έχει γίνει από το πρωτότυπο)

 • Σημειώσεις για τον τίτλο και την πνευματική υπευθυνότητα που αναφέρονται στο πεδίο 200.

 • Από πού αντλήθηκε ο τίτλος, αν δεν έχει αντληθεί από την κύρια πηγή πληροφοριών (μπαίνει πάντα στους ηλεκτρονικούς πόρους)

 • ΔΕΝ καταχωρείται εδώ ο τίτλος πρωτοτύπου: σχετίζεται με την ιστορία της έκδοσης και μπαίνει στο πεδίο 305.

 • Σχετικά με το αν είναι η μονογραφία συλλογικό έργο. Αν οι συντελεστές είναι πάνω από τρεις (3), ο πρώτος που αναφέρεται στο τεκμήριο καταχωρείται στο 200_$f ακολουθούμενος με το "κ.ά". Οι υπόλοιποι "κ.ά." αναφέρονται εδώ. (Εγχειρίδιο Unimarc σ. 249 ).

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(305) Σημειώσεις σχετικές με την έκδοση και τη βιβλιογραφική ιστορία

 • Τίτλος πρωτοτύπου

 • Αριθμός έκδοσης με ιστορική αναφορά π.χ. 1η έκδ. (βλ. επίσης πεδίο 205)

 • Συμπληρωμένη έκδοση

 • Αναθεωρημένη έκδοση

 • Μετάφραση από... π.χ. τα Αγγλικά

 • Απόδοση στα... π.χ. ελληνικά από τον...

 • Αφιέρωμα στον...

 • Σημειώσεις για το αν είναι π.χ. πρακτικά, συμπόσια κλπ. ή τέλος πάντων πώς προέκυψε η παρούσα έκδοση

 • Διασκευή από το πρωτότυπο .... (όταν υπάρχει ιστορική αναφορά, όχι αν αποτελέι απλώς διασκευή, άλλως βλ. 302)

(306) Σημειώσεις σχετικές με τη δημοσίευση, διάθεση κλπ.

 • Οποιαδήποτε σημείωση έχει σχέση με τις πληροφορίες του πεδίου 210.

 • Αν αποτελεί ανάτυπο

 • Αν είναι αναδημοσίευση, ανατύπωση

 • Αν είναι προσφορά/διανομή του... π.χ. περιοδικού..., Δωρεά του... π.χ. ΥΠΕΠΘ (δωρεάν διάθεση όλης της έκδοσης και όχι του συγκεκριμένου αντιτύπου)

 • ΟΧΙ αν είναι δωρεά/προσφορά του συγκερκιμένου αντιτύπου από τ... στη Βιβλιοθήκη. Αυτό το στοιχείο καταχωρείται στο 911_$z)

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(307) Σημειώσεις σχετικές με τη φυσική περιγραφή

 • Οποιαδήποτε σημείωση έχει σχέση με τις πληροφορίες του πεδίου 215.

 • Για τις φωτογραφίες

 • Για τα σχέδια

 • Για το αν είναι ένθετο κλπ.

 • Σημείωση σχετική με το συνοδευτικό υλικό (π.χ. "Το CD περιέχει φωτογραφίες")

(308) Σημειώσεις σχετικές με τη σειρά

 • Οποιαδήποτε σημείωση έχει σχέση με τις πληροφορίες του πεδίου 225.

 • Οι σημειώσεις για τη διασύνδεση σειράς  410 καταχωρούνται στο 311.

(310) Σημειώσεις σχετικές με τη βιβλιοδεσία και τη διαθεσιμότητα

 • Αν είναι δεμένο, αν είναι σε θήκη (από τον εκδότη) κλπ. (Αν οι εργασίες αυτές έχουν γίνει στο συγκεκριμένο αντίτυπο από τη Βιβλιοθήκη, η πληροφορία μπαίνει στο 316)

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(311) Σημειώσεις σχετικές με τα πεδία διασύνδεσης

 • Οποιαδήποτε σημείωση έχει σχέση με τις πληροφορίες των πεδίων 4XX, και κυρίως του 410.

 • Όταν για οποιονδήποτε λόγο ο δείκτης σημείωσης στα πεδία 4XX (εκτός του 410) είναι ο 0 ("Να μη γίνει σημείωση") σε αυτό το πεδίο πρέπει να μπει η πληροφορία για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο εγγραφές που διασυνδέονται.

(312) Σημειώσεις σχετικές με σχετιζόμενους τίτλους

 • Οποιαδήποτε σημείωση έχει σχέση με τις πληροφορίες των πεδίων 5XX, π.χ. από πού προήλθε ο σχετιζόμενος τίτλος

 • ΟΧΙ σημειώσεις σχετικές με τον κυρίως τίτλο και τον παράλληλο που αναφέρονται στο 200_$a και 200_$d. Οι σημειώσεις γι' αυτούς τους τίτλους καταχωρούνται στο 304).

 • Αν ο παράλληλος τίτλος καταχωρείται στο 510 και όχι στο 200_$d, η σχετική σημείωση καταχωρείται εδώ.

 • Σημείωση για τίτλους που θα μπορούσαν να ήταν στο 5XX, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί και αρκεί μία σημείωση

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(313) Σημειώσεις σχετικές με τη θεματική προσέγγιση

 • Οποιαδήποτε σημείωση έχει σχέση με τα θεματικά ευρετήρια ή τους ταξινομικούς αριθμούς (6XX).

(314) Σημειώσεις σχετικές με την πνευματική υπευθυνότητα

 • Σε αυτό το πεδίο πληκτρολογείται μια σημείωση σχετική με την πνευματική υπευθυνότητα του έργου. Περιλαμβάνει σημειώσεις διαφορετικές από τη σημείωση που αφορά τη δήλωση πνευματικής υπευθυνότητας στο πεδίο 304. Οποιαδήποτε σημείωση έχει σχέση με τις πληροφορίες των πεδίων 7XX και κυρίως του 701, 711 και 712.

 • Εδώ περιλαμβάνονται σημειώσεις για φυσικά πρόσωπα ή συλλογικά όργανα (συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων), τα οποία έχουν πνευματική υπευθυνότητα για τη βιβλιογραφική μονάδα και τα οποία μπορεί να μην έχουν καταχωρισθεί σε άλλο σημείο της εγγραφής.  Οποιαδήποτε σημείωση σχετίζεται με πληροφορίες που θα μπορούσαν να είχαν καταχωρηθεί στο τμήμα 7ΧΧ, αλλά έχουν παραληφθεί. π.χ. ενώ δεν έχει καταχωρηθεί ο χορηγός στο 711, στο 314 καταχωρείται η πληροφορία ως σημείωση

  314 __ $aΜε την ευγενική χορηγία της Μακεδονικής Βιομηχανίας Γάλακτος (ΜΕΒΓΑΛ)
 • Σχετικά με τη χορηγία της έκδοσης

 • Το πεδίο επαναλαμβάνεται για κάθε σημείωση που απαιτείται.

(315) Σημειώσεις σχετικές με ειδικές πληροφορίες που αφορούν το υλικό ή τον τύπο του δημοσιεύματος

 • Πτυχιακή εργασία

 • Εργασία των μαθητών τ...

 • Σημειώσεις σχετικές με τα πεδία 206 (Cartographic Materials Mathematical Data), 207 (Serials-Numbering), 208 (Printed Music), 230 (Electronic Resources)

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(316) Σημείωση σχετική με το ανά χείρας αντίτυπο

Δε χρησιμοποιείται στο ΣΚΔΒ

(317) Σημείωση προέλευσης

 • Χρησιμοποιείται για παλαιά τεκμήρια

(318) Σημείωση δράσης

 • Χρησιμοποιείται για παλαιά τεκμήρια

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(320) Σημείωση εσωτερικών βιβλιογραφιών/ευρετηρίων

 • Βιβλιογραφίες

 • Ευρετήρια

 • Παραπομπές

 • Δισκογραφίες

 • Φιλμογραφίες

 • Εργογραφίες βλ. 303

(321) Σημείωση εξωτερικών ευρετηρίων/περιλήψεων/παραπομπών

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχει δείκτες #_, 0_, 1_

 • Βιβλιογραφίες - Ευρετήρια - Παραπομπές - Δισκογραφίες

(322) Σημείωση τίτλων (credits) (μαγνητοσκοπημένο και υλικό προβολής και ηχογραφήσεις)

 • Μη επαναλαμβανόμενο πεδίο.

 • Παραγωγοί

 •  Άλλοι συντελεστές (ΟΧΙ καλλιτέχνες που έχουν ενεργή δράση στο περιεχόμενο)

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(323) Σημείωση συμμετοχών (μαγνητοσκοπημένο και υλικό προβολής και ηχογραφήσεις)

 • Καλλιτέχνες

 • Αφηγητές

 • Παρουσιαστές

 • Χορευτές

 • Ηθοποιοί

 • Τραγουδιστές

(324) Σημείωση πανομοιοτύπου

 • Μη επαναλαμβανόμενο πεδίο.

 • Για φωτοτυπίες κυρίως με αναγωγή στην πρωτότυπη μονάδα (η σημείωση μπαίνει στην εγγραφή της αναπαραγωγής για αναφορά στο πρωτότυπο)

(325)  Σημείωση αναπαραγωγής

 • Για φωτοτυπίες κυρίως με αναγωγή στην πρωτότυπη μονάδα (η σημείωση μπαίνει στην εγγραφή του πρωτότυπου για να δηλώσει ότι το ανά χείρας αντίτυπο είναι αναπαραγωγή)

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(326) Σημείωση μνείας συχνότητας (περιοδικά δημοσιεύματα)

 • Σε επαναλαμβανόμενα πεδία μπαίνουν τα στοιχεία της διαφορετικής συχνότητας έκδοσης που παρουσιάζει ένας τίτλος περιοδικού δημοσιεύματος. Υπάρχει διαφορετικό υποπεδίο ($a) για τη δήλωση συχνότητας και διαφορετικό υποπεδίο για τη χρονική κάλυψη της συχνότητας ($b). Επίσης, εάν το πεδίο επαναλαμβάνεται για πολλές διαφορετικές συχνότητες, ξεκινάμε να περνάμε από την πιο πρόσφατη και συνεχίζουμε με τις παλαιότερες

(327) Σημείωση περιεχομένων

Μη επαναλαμβανόμενο πεδίο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχει δείκτες 0_ και 1_ 

 • Επαναλαμβανόμενο είναι το υποπεδίο $a

  •  (διαχωρίζει τον κάθε τίτλο

  • Μη χρησιμοποιείτε τη στίξη ". - "που προτείνουν οι AACR2, προβλέπεται από το πρόγραμμα)

 • ΔΕ χρησιμοποιείται η φράση "Περιεχόμενα:" ή "Περιέχει:" βλ. Εγχ. Unimarc σ. 287 (εμφανίζεται από το ίδιο το πρόγραμμα στην πλήρη εμφάνιση)

 • Τίτλοι περιεχομένων της μονογραφίας

 • Τίτλοι τραγουδιών δίσκου, CD κλπ.

 • Επίμετρο και παράρτημα (αν υπάρχει τίτλος - αλλιώς 303_)

 • Δεμένο με:...

Για να είναι αναζητήσιμο το 327 (καθώς και το 330) με το λογισμικό ΑΒΕΚΤ 5.5 θα πρέπει να «τρέξει» η εφαρμογή Keyword330Script.exe. Σ’ αυτή την περίπτωση (δηλ. στο 327), η αναζήτηση δε μπορεί να γίνει με «Αναζήτηση στον Τίτλο», αλλά αναζήτηση στο «Οποιοδήποτε» ή «Λέξη-Κλειδί».

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(328) Σημείωση  διατριβής

 • Σχετικά με τη διατριβή (τίτλος, ίδρυμα, έτος)

(330) Περίληψη

 • Το πεδίο μπορεί να επαναληφθεί σε άλλη γλώσσα

 • Για να είναι αναζητήσιμο το 330 (καθώς και το 327) με το λογισμικό ΑΒΕΚΤ 5.5 θα πρέπει να «τρέξει» η εφαρμογή Keyword330Script.exe. Σ’ αυτή την περίπτωση (δηλ. στο 327), η αναζήτηση δε μπορεί να γίνει με «Αναζήτηση στον Τίτλο», αλλά αναζήτηση στο «Οποιοδήποτε» ή «Λέξη-Κλειδί».

(332) Προτιμώμενη παραπομπή περιγραφικού υλικού

Δε χρησιμοποιείται στο ΣΚΔΒ

(333) Σημείωση χρηστών/επιδιωκομένου κοινού

 • Για τους μαθητές της... π.χ. Β' Λυκείου - Εγχειρίδιο για... - Για χρήση των...

 • Συνήθως αυτή η πληροφορία μπαίνει όταν τη φέρει το ίδιο το τεκμήριο

300 - 301 - 302 - 303 - 304 -305 - 306 - 307- 308 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316

320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 327 - 328 - 330 - 332 - 333 - 336 - 337 - 345

(336) Σημείωση τύπου αρχείου ηλεκτρονικού υπολογιστή

 • Σημείωση σχετικά με την πληροφορία στο πεδίο 230 (Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών πόρων), καθώς και με το 135

(337) Σημείωση τεχνικών λεπτομερειών (Αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών)

 • Τεχνικές λεπτομέρειες (συμβατότητες, προϋποθέσεις κλπ.)

(345)  Σημείωση πληροφοριών πρόσκτησης

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επαναλαμβάνεται

 • Σημειώσεις σχετικές με το πεδίο 210_